Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, a feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. 

Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget. Több termékcsoportból történő egyidejű vásárlás esetén az egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek egymástól, az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések jelen feltételek végén külön mellékletben találhatóak meg.

 

Egyéb feltételek

Az Élplast Kft. ezúton tájékoztatja, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Külön rendelkezés hiányában az Élplast Kft a későbbiekben tájékoztatja Önt akcióiról és újdonságairól. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon található műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékspecifikációért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára. 

 

Szállítási információk

Házhoz szállítással történő rendelés esetén, kérjük átvételkor ellenőrizze tételesen a termék(ek) sértetlenségét, a csomagban foglalt egyéb kiegészítőket, a számlán szereplő adatok helyességét. Amennyiben eltérést észlel, lehetősége van a csomagot visszaküldeni központunkba. Kérjük észrevételeiről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk. 

 

MPL-el történő szállítás, valamint PostaPontra kért csomag esetén 10000 Ft csomagolási költséget számolunk fel.

 

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei 

Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg:
A vásárló, az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre. Az Élplast Kft kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia és az áru visszaszállításának költségei őt terhelik. 

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, az Élplast Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik.

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. (pl. alumínium kerítés, ablakpárkány, fix szúnyogháló, PVC lépcsőtakaró)

Amennyiben minőségi illetve szavatossági okokból termékünk kifogásolható a visszavásárlásra vonatkozó feltételek hasonlóak a fentiekben említettekhez. 

 

Adatvédelmi nyilatkozat:

Az Élplast Kft. kijelenti, hogy minden személyes adatot véd és titkosan kezel. A hatályos adatvédelmi jogszabályok (így az 1992. évi LXIII. törvény) rendelkezéseit betartja, valamint tiszteletben tartja az Ön magánéletét. A megadott személyes információk harmadik fél részére soha, semmilyen körülmények között nem kerülnek kiadásra. Adatvédelmi Nyilvántartási Szám: NAIH-59204/2012.
Tájékoztatjuk, hogy az oldalon való adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. 

 

Rendelések tárolása 

Az ön által leadott rendeléseket rendszerünkben tárolásra kerülnek. A megrendelését elküldése előtt módosíthatja.

 

Adatbeviteli hibák javításáról 

Ha ön elírásból, vagy adatai megváltozásának okából a regisztrációs adatait módosítani szeretné, bejelentkezést követően a Kosárban  a "Számlázási cím adatok hozzáadása/szerkesztése" és/vagy a "Szállítási cím adatok hozzáadása/szerkesztése" gombokra kattintva ezt megteheti.
Felhasználónevét, jelszavát, megadott email címét bejelentkezést követően a főmenü "Profil módosítása" menüpontra kattintva módosíthatja.

Abban az esetben ha rendelését leadta és a rendelésen téves adatok szerepelnek, kérem telefonon történő értesítésünket.

 

Árak

Az Élplast Kft Webáruházban megadott árak Bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. Az árak a specifikált termékekre vonatkoznak, a leírásban szereplő feltételeknek megfelelően. Amennyiben az árak műszaki vagy bármilyen más  ok miatt változtatásra kerülnének, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon, faxon vagy email-ben megkeressük Önt. Az ilyen esetekben a megrendelést csak az új ár elfogadását követően tekintjük érvényesnek.

 

Szavatosság, jótállás

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.3.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Adatvédelmi Nyilvántartási Szám: NAIH-59204/2012.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Az ÉLPLAST Kft. adatkezelési tájékoztatója

Hatályos 2018. május 25-től 1.

1. Az adatkezelő

 • Adatkezelő megnevezése: Élplast Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég rövidített elnevezése: Élplast Kft.)
 • Székhely: 6724 Szeged, Francia u. 4/A. 
 • Telephely: 6724 Szeged, Teréz u. 42. 
 • Telephely: 6000 Kecskemét, Pozsonyi u. 1. 
 • Képviselő: Dr. Zagorac Nikola, ügyvezető 
 • Adószám: 13158309-2-06 • Cégjegyzékszám: 06-09-008889 
 • Bejegyző hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága 
 • Bankszámlaszám: 11102302-13158309-01000003 
 • Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Teréz u. 42. 
 • Ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 62 550 330 
 • Honlap: www.elplast.hu 
 • E-mail: info@elplast.hu 
 • Tárhelyszolgáltató adatai: Név: Perx Plus Kft. Cím: 6724 Szeged, Árvíz utca 22/2 Telefon: 62/ 611-030, E-mail: webhely@gmail.com 
 • Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-59204/2012. 
 • Az adatkezelő a kezelt személyes adatok kis számára tekintettel adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz, illetve erre a GDPR szerint nem köteles.

2. Bevezető rendelkezések

 • Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját. 

 • A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

 • A szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 • A szolgáltató adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak. 

 • A szolgáltató adatminimalizálásra törekszik, csak a legszükségesebb információt fogja rögzíteni, a lehető legkevesebb személyes adatot tárol az adattárolás ideje alatt. 

 • A szolgáltató csak a szükséges és a szerződés teljesítéssel összhangban levő személyes adatokat kezeli. 

 • A kezelt személyes adatok, különösen a következők lehetnek az Ügyfél: 
  - neve, 
  - címe, 
  - telefonszáma, 
  - elektronikus levélcíme. 

 • A szolgáltató a személyes adatokat az általa biztosított szolgáltatások vagy termékek igénybe vétele, megvásárlása során abból a célból rögzíti, hogy az adott személy egyértelmű, egyedi azonosításához, elégséges mértékű legyen. Ezen adatok köre és megőrzésének ideje jogszabályban is meghatározott. 

 • Az adatkezelés céljai: 
  a) A vállalkozásunk által teljesíthető Ptk. szerinti adásvételi és vállalkozási szerződések nyilvántartása, valamint annak számviteli kötelezettségeinek és nyilvántartásainak teljesítése.
  b) A szolgáltató marketing célból olyan személyes adatokat rögzít, amelyek elégségesek az ügyféllel való kapcsolat tartására, a szükséges és releváns információk eljuttatására.            Ilyen célú adat rögzítése minden esetben az ügyfél saját hozzájárulásán alapul, és azok megőrzésének ideje az ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adott marketing      szolgáltatás szolgáltató általi végzésének idejéig tart. Az marketing alapú adatkezelés céljai: a) az ügyfél azonosítása, a vele való kapcsolattartás, b) egyedi ügyfél megkeresések      kezelése, intézése,
  c) statisztikák, elemzések készítése, 
  d) közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél stb.), 
  e) a szolgáltató informatikai rendszerének technikai fejlesztése, 
  f) az ügyfelek jogainak védelme, 
  g) a szolgáltató adatkezelői jogos érdekeinek érvényesítése.

 • A szolgáltató szolgáltatási telephelyein a szolgáltatások, továbbá a honlapokon elérhető szolgáltatások igénybe vétele, internetes váráslás során történő adatszolgáltatás az ügyfél részéről önkéntes hozzájárulásnak minősül.

 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: 
  ha szerződés megkötésére sor kerül, úgy az Sztv. 169. § (1)-(2) bek. alapján a bizonylat kiállítását követő 8. év elteltével töröljük az adatokat.

 • A szolgáltató üzleti tevékenysége során felmerülő adatok kezelésének jogszabályi alapjai: 
  a) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad      áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), 
  b) 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.), 
  c) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), 
  d) 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről, 
  e) 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.), 
  f) 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 
  g) 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.) 
  h) 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.), 
  i) 2016/679 számú EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

4. Az érintettek jogai

 • A szolgáltató által kezelt személyes adatok tekintetében az érintettnek a szolgáltató bármikor rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét: 
  a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei, 
  b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja, 
  c) ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái, 
  d) adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen. 

 • Az ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogai a GDPR 15-22. cikkeiben foglaltak szerint. 

  Tájékoztatás kéréshez, betekintéshez való jog. 
  Az ügyfél írásban az adatkezelőtől kérheti, az adjon tájékoztatást, hogy róla milyen személyes adatot kezelnek, annak forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

  A helyesbítéshez való jog. 
  Az ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

  Adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog.
  Az ügyfél kérheti, hogy töröljék a személyes adatait. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály őt a személyes adatok tárolására és / vagy zárolásra kötelezi, pl. hatósági vagy bírósági eljárás során. 

  Zároláshoz való jog. 
  Az ügyfél írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy jogsérelem érte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát az adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat. 

  Adathordozhatósághoz való jog. 
  Az ügyfél jogosult kérni a személyes adatainak adatkezelők közötti, másik adatkezelőnek történő közvetlen továbbítását, ha ez technikailag megvalósítható. Jelen esetben az ügyfél elkészült leleteit papír alapon, nyomtatott formában minden esetben átadjuk az elvégzett vizsgálatot követően. 

  A tiltakozáshoz való jog. 
  Az ügyfél írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Így például, ha az adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, ennek érdekében például a személyes adatára vonatkozó matematikai és statisztikai elemző eljárásokat alkalmazna, vagy közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az adatkezelő a hozzájárulása nélkül az ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog. 
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
  - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes            adatok pontosságát; 
  - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
  - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
  - vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai                elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

  Jogérvényesítési lehetőségek: 
  Ha az ügyfélnek nem sikerült a személyes adatával kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét megnyugtató módon rendeznie és / vagy úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult az ügyfél bejelentést tenni.

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5 
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
  Telefon: +36 (1) 391-1400 
  Fax: +36 (1) 391-1410 
  Honlap: www.naih.hu 

  Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén az Ügyfél jogosult polgári peres eljárásban bírósághoz fordulni. 

  További rendelkezések:

 • Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 • Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

 • Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 • Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a szolgáltató rendszerén belül kockázattal járna a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 • A szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adott szolgáltatási nyújtó telephelyen, vagy a szolgáltató másik telephelyén, székhelyén, valamint az adatok tárolására kijelölt szerverein találhatók meg. Bizonyos szolgáltatás részeket külső szolgáltatók nyújthatnak, amely esetben ezen külső szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, és az adatot saját számítástechnikai eszközein is tárolhatja. Ez esetben szolgáltató ezekért úgy felel, mintha azok a sajátjai lennének.

 • A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket, informatikai szolgáltatókat úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
  a) csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, 
  b) hitelessége és hitelesítése biztosított, 
  c) változatlansága igazolható, 
  d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. A szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 • A szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 • Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

 • A szolgáltató által kezelt adatokat a szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni.

 • Külső szolgáltatók

 • Az adatkezelő a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely külső szolgáltatókkal az adatkezelő együttműködik.

 • A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

 • Az adatkezelővel együttműködő web analitikai és hirdetés kiszolgáló külső szolgáltatók:
  a) Google Analytics

 • Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel egyik adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a honlaphoz, szolgáltatásokhoz hozzáférnek, és ez által a felhasználókról vagy a szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: 
  a) Facebook Ireland Inc

6. Sütik – cookiek

 • A szolgáltató üzemeltetésében lévő weboldal(ak)on tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

 • Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató valamelyik webhelyén.

 • Amennyiben a felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

 • A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben 
  a) hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 
  b) hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 
  c) hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 
  d) hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 • A szolgáltató üzemeltetésében lévő weboldal: www.elplast.hu

 • Cookie-k használata

 • A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Azonban a cookie-k, pontosabban az azok segítségével gyűjtött adatok önmagukban nem teszik lehetővé a felhasználónak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabály értelemében vett azonosítását, mert a cookie-k használata nem alkalmas egy konkrét személy azonosítására.

 • A sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” sütik. Az „állandó sütiket” a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az „ideiglenes sütiket” azonban a böngésző nem tárolja, azok a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek.

 • Milyen sütiket és milyen célból használunk a weboldalon?

 • Állandó vagy ideiglenes sütik.

 • Weboldalunk „ideiglenes sütiket” (session/munkamenet sütik) és „állandó sütiket” is használ. Az „ideiglenes sütik” addig maradnak a számítógépén, amíg a látogató el nem hagyja a weboldalt. Az állandó sütik hosszabb ideig (a böngésző beállításától függően), vagy egészen addig maradnak az eszközén, ameddig azokat manuálisan nem törli.

 • Munkamenet (session) sütik.

 • „Ideiglenes süti” csak a látogatás ideje alatt aktuális. A munkamenet végeztével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődik gépéről.

 • Teljesítményt biztosító sütik (analitika).

 • A Google Analytics-sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. E sütik nem képesek Önt személy szerint beazonosítani, például nem rögzítik a nevét és email címét; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítik.

 • Bizonyos céloldalak meglátogatása esetén a felhasználó eszközére harmadik fél általi sütiket (pl. Google AdWords Conversion Tracking) is elhelyezhetünk. Ezek biztosítják kampányaink sikerességének mérését. Beazonosítást lehetővé tevő információkat ennél a sütinél sem tárolunk.

 • Célzó vagy reklám sütik.

 • Azzal kapcsolatban gyűjtenek információkat, hogy milyen témák vagy tartalmak érdekelhetik a látogatót. E sütik segítségével mérhető a kampányok hatékonysága és segítenek abban is, hogy a későbbiekben releváns hirdetések jelenjenek meg számára. A célzó és reklám sütik nem tudják a személyt beazonosítani, nem gyűjtenek a beazonosításhoz szükséges személyes információkat.

 • Használatot elősegítő, úgynevezett funkcionális sütik.

 • Segítségükkel megjegyezhetjük honlapunkkal kapcsolatos döntéseit (pl.: űrlapokon megadott adatokat, stb). Ezek a sütik kizárólag a meglátogatott weboldalon követik nyomon a tevékenységét, más honlapokon nem. Ezen sütik tárolhatnak személyes azonosító adatokat, amelyeket megadott weboldalunkon, mint név, e-mail cím, telefonszám stb.

 • Harmadik féltől származó sütik.

 • Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó külső webes szolgáltatásokat veszünk igénybe weboldalunkon. Ebben az esetben a sütik tárolását nem mi felügyeljük, nincs ráhatásunk arra, hogy ezek a külső szolgáltatók milyen információkat gyűjtenek.

 • A sütik (cookies) ellenőrzése, kezelése, kikapcsolása

 • Böngésző beállítása.

 • Böngészőjében lehetősége van a sütik beállításait megváltoztatni, kezelni. A legtöbb böngészőnél alapbeállítás, hogy a sütiket automatikusan elfogadja, amelyet aztán később módosíthat.

 • Habár a sütiket le is tilthatja vagy korlátozhatja, kérjük, megfontoltan járjon el ezzel kapcsolatban, hiszen weboldalunk problémamentes működéséhez elengedhetetlen a sütik használata, így azok tiltása hatással lehet a weboldal használhatóságára, bizonyos funkciók működésére. 

 • Közösségi gombok

 • Weboldalunk úgynevezett “közösségi gombokat” is használ, amelyek lehetővé teszik látogatóink számára, hogy megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott oldalt. Ezek a hivatkozások tőlünk független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy az interneten, ezen belül a jelen Weboldalon milyen böngészési tevékenységet folytat.

 • Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

 • A hozzájárulás érvényessége időnként lejár, azonban hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngésző cookie beállításai között bármikor megteheti.

 • A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken is tájékozódhat
  1) Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 
  2) Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 
  3) Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11 
  4) Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-10-win-7 
  5) Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-9 
  6) Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq 
  7) Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

7. Ügyfélkapcsolat

 • Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon és jelen tájékoztatónkban megtalálható aktuális elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

8. Egyéb rendelkezések

 • E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 • Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

 • Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 • Tájékoztatjuk pácienseinket és ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a szolgáltatót.

9. Eljárási szabályok

 • A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

10. Fogalmak

 • „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 • „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 • „Adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 • „Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: 
  a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több                  tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor. Vagy 
  b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel                    összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket.

 • „Adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 • Adatmegjelölés”: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

 • „Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

 • „Adatmegsemmisítés”: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 • „Adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 • „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 • „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 • „Álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

 • „Anonimizálás”: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását.

 • Biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

 • „Cookie (sütik)”: a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával.

 • „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 • „Direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység”: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.

 • „Érintett/vásárló/fogyasztó”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 • „Harmadik személy”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 • „Harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 • „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 • „Nyilvánosságra hozatal”: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 • „IP cím”: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.

 • „Különleges adat”: 
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a        szexuális életre vonatkozó személyes adat, 
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 • „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság”: NAIH, akinek a jogállását és feladatait az Info tv. 38.§-a határozza meg (a továbbiakban: Hatóság).

 • „Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

 • „Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 • „Személyes adat”: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 • „Természetes személyazonosító adatok”: az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje.

 • „Tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 • „Tilalmi lista”: azon érintettek név- és lakcím adatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

 • „Üzletszerzési lista”: A reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

 • „Vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

 

Szeged, 2018.05.25.